Korrosioonikaitse

Tööstusliku pinnatöötluse ja keevituste kvaliteedikontroll, ekspertiis, järelvalve.

Korrosioonikaitse teenused

Korrosioonikaitse . Pakume metallitööstustele pinnatöötluse- ja korrosioonikaitsealaseid konsultatsioone ja ekspertiise. Kasutame teenuste osutamisel ainult tunnustatud ja kvaliteetseid mõõteriistu, nagu TQC Sheen ja DeFelsko. Samuti pakume vahendeid ja tarvikuid professionaalsete tööde teostamiseks.

Korrosioonikaitse küsimuste korral võta meiega kindlasti ühendust ja leiame koos teile sobiva lahenduse.

Korrosioonikaitsetööde tehniline järelvalve.

Korrosioonikaitse toiminguteks vajalike seadmete ja värvisüsteemide valimine.

Konstruktsioonide pinnakatete seisundi hindamine ja ekspertiis.

Frosio logo

Pakume teile teenustena:

Konsultatsioonid ja ekspertiisid

Pinna eeltöötluse kontroll

Pinna eeltöötluse kontroll

Töödeldud pinnal vees lahustuvate soolade mõõtmine, tolmususe mõõtmine, pinna kareduse mõõtmine, puhtuse astme määramine

Pinnakatte hindamine

Pinnakatte hindamine

Olemasoleva pinnakatte olukorra hindamine.

Niiskuse mõõtmine, korrosioonikaitse

Niiskuse mõõtmine

Betooni ja puidu niiskuse mõõtmine

Kareduse mõõtmine

Kareduse mõõtmine

Metalli kareduse mõõtmine peale haaveldamist/liivapritsi

Värvikihi paksuse mõõtmine

Värvikihi paksuse mõõtmine

Värvikihi paksuse mõõtmine puidult, metallilt, betoonilt, komposiitmaterjalidelt

nakketugevuse mõõtjad, korrosioonikaitse mõõteseadmed

Nakketugevuse mõõtmine

Nakketugevuse mõõtmine Pull Off meetodil ja cross cut meetodil

PosiTest® AIR

Õhuniiskuse mõõtmine

Pinna/õhu temp mõõtmine, kastepunkti mõõtmine, suhtelise õhuniiskuse mõõtmine

Korrosioonikaitse konsultatsioonid kulutõhusa pinnatöötluse ja värvkatete valdkonnas

Oleme spetsialiseerunud kontrollile ja nõustamisele pinnatöötluse ja värvkatete valdkonnas. 

Pakume ehitajatele, töötajatele, teenusepakkujatele, ettevõtjatele ning ka munitsipaalasutustele pinnatöötluse ja värvkatete kahjustuste hindamise, kvaliteedi ja ehituse kontrolli teenust. Meie eesmärk on optimeerida ehitiste või konstruktsioonide eluiga, pakkudes parimat kaitsekatete alast nõustamist.

Korrosioonikaitse suurendab materjali vastupidavust. Vastamaks järjest keerukamatele nõudmistele pakub tööstus mitmeid uuenduslikke pinnatöötluse ja värvkatete lahendusi.

Ebapiisavad spetsifikatsioonid, kasutusotstarbe kirjelduse puudumine või ebasobiv materjalivalik või katte disain võivad põhjustada olulisi puudujääke. Värvispets pakub sõltumatut ja erapooletut nõu pinnakaitse professionaalseks paigaldamiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Meie vastava väljaõppega spetsialistid aitavad teid kõigega alates projekti planeerimisest kuni elluviimiseni, sh. tööde läbiviimise ja hooldusega. Meie eksperdid omavad laialdalisi praktilisi kogemusi ning meil on vajalikud riiklikud ja rahvusvahelised kvalifikatsioonid ja tunnistused.

Pinnakatte alane nõustamine:

 • Plaanide valik ja projektiarvutused
 • Sobivate rakenduste valik
 • Projektijuhtimine
 • Tootmise kontroll
 • Kahjuhindamine
 • Materjalide ja vastupidavuse spetsifikatsioonid
 • Tööde lõplik ja osaline vastuvõtmine
 • Kaitsekatte inspektsioonid
 • Värvikatte kontrollid
 • Offshore inspekteerimine ja teenused
 • Auditeerimine
 • Materjalide kontroll
 • Ehitiste kontroll

Värvikate

Pinnakatte inspektoril on väga suur vastutus ning ta on sageli osa kvaliteedi tagamise süsteemist.

Peamine eesmärk on tagada, et korrosioonikaitse tagaks parima võimaliku tulemuse ning vastaks nõuetele. Teadmisi ja tööriistu kasutades ning kogemusele tuginedes, täidab kvalifitseeritud inspektor seda väga olulist ülesannet. Inspektoreid võidakse mõnikord kasutada ekspertidena töödeldud pindade tuvastamisel, nt. ülevaatuste läbiviimisel, ja mõnedel juhtudel spetsifikatsioonide hindamisel.

Värvispets

Värvikatte inspektori tööülesannete täitmiseks on vajalik suur hulk alusteadmisi.

Nende hulgas:

 • Korrosioon
 • Materjalid
 • Nõudmised eeltöötlusele
 • Värvid ja katted
 • Nõuded paigaldamisele
 • Tervishoiu ja ohutusega seonduv
 • Spetsifikatsioonid
 • Pindade ettevalmistuse ja inspektsiooni standardid
 • Teised korrosiooni ennetamise meetodid; kuumtsinkimine, termiline pihustamine, passiivne tulekaitse

Inspektoril peavad olema kaasajastatud teadmised standardite, spetsifikatsioonide ja korrosioonikaitsevaldkonna uute arengute kohta. Värvikatte inspektoril on mitmeid kohustusi ning ta peab oskama järgnevaid ülesandeid täita.

Frosio logo